Политика за корекции | Lead Stories

Забелязахте ли грешка в някоя от нашите публикации? Искате да направим корекция? Имате допълнителна информация? Уведомете ни чрез нашата страница за контакт...

Защо, как и кога актуализираме статии:

Lead Stories има за цел да поднесе правилната информация възможно най-скоро, след като открием популярно съдържание, което съдържа неистини. Това означава, че публикуваме първоначалната версия на историята веднага щом разполагаме с достатъчно факти и доказателства, за да докажем неистинността на твърдението, последвани от актуализации по-късно.

В други случаи реалността ни настига: например фалшивата смърт на известна знаменитост, за която сме доказали, че човекът е жив, може да се нуждае от актуализация, когато той наистина умре няколко години по-късно. Науката прави нови открития, така че в някакъв момент в бъдещето *наистина* може да има подходящо изследване, което действително да потвърди нещо, което все още не е „научно доказано" днес.

За съжаление понякога и ние правим грешки (въпреки че се опитваме да ги избегнем и имаме редактори, които трябва да ги уловят преди публикуване). Източник може да ни предостави невярна информация, може да се появи противоречива информация от по-надежден източник, някой може да направи грешка с изчисления или логика, нещо може да бъде формулирано неправилно (чрез пропускане на дума или фраза или чрез объркване на реда.. .), може да има грешка при копиране и поставяне, цитат може да бъде погрешно чут...

А понякога просто правим правописни грешки или бъркаме в граматиката.

Актуализации

След първоначалната публикация към дадена история могат да се добавят допълнителни факти, които предоставят допълнителна подкрепа или доказателства за заключението, но не го променят. В такива случаи ще има бележка в долната част на статията в раздел Актуализации", заедно с датата/часа, когато са направени актуализациите. Актуализираната статия се отбелязва с бележка под заглавието, която гласи „АКТУАЛИЗИРАНА ИСТОРИЯ: проверете за промените по-долу" .

В случаите, когато проверката на факти е била правилна по време на публикуването, но „реалността ни е застигнала" и е направила заключението неправилно, ние ще актуализираме историята по същия начин, когато научим новата информация (например статии за измами за смъртта на човек, който действително умира няколко години по-късно или истории, които посочват, че няма научни доказателства за нещо към момента на публикуване, но след това науката е направила ново откритие).

Корекции

Статии, които са коригирани поради някоя от изброените по-долу причини, ще бъдат включени в нашата страница „Корекции".

  • Ако се окаже, че сме имали грешна или непълна информация в част от дадена история и правилната информация е била налична по време на публикуването (ще оставим бележка в раздела за актуализации, след като поправим грешката).

  • Ако добавянето на нова информация или прегледът на съществуващата вече изисква промяна на заключението на проверка на факти, ние ще променим и заглавието на историята (и евентуално основния надпис на изображението), тъй като заключението на всяка проверка на факти е част от заглавието и причината за заключението обикновено е в надписа на изображението (както може да прочетете на нашата страница „Как работим").

  • Ако грешки в правописа, стила, граматиката, транскрипцията, изчисленията, логиката или копиране-поставяне влияят на заключението на дадена история (за тях също се оставя бележка в раздела за актуализации след коригиране).

Безшумни промени

Ние можем и правим тихи корекции в граматиката, правописа и стила на статиите след публикуването им, стига това да не променя информацията или заключението. Смятаме, че коригирането на произволна печатна грешка всъщност не заслужава изрично известие (освен ако това не е корекция на име, важно за историята, например и може да доведе до объркване за кого или за какво точно говорим).

Промени в заглавието и надписа на изображението в социалните медии

Истории, при които заглавието или надписът на изображението се променят, ще бъдат въведени също и в X's Card Validator и във Facebook's Sharing Debugger, за да се актуализира заглавието и надписа на изображението в историята навсякъде, където е бил споделен линка в X и Facebook, като се гарантира, че дори хората които виждат историята само на тези платформи, могат да видят актуализираната версия.

Оплаквания

В съответствие с член 6 от Европейския кодекс на стандартите, всяко физическо лице или организация, което смята, че член на Европейската мрежа за стандарти за проверка на факти, не е изпълнил изискванията на Кодекса и оплакването му не е било адресирано коректно от съответната организация, може да подаде жалба за оценка до управителния орган на Европейската мрежа за стандарти за проверка на фактите тук.

Забележка: Lead Stories все още не е член на Европейската мрежа за стандарти за проверка на фактите. Процедурата по-горе е приложима само когато нашата оферта за членство е приета. Първо посетете уебсайта им, за да проверите нашия членски статус, преди да се свържете с тях. Процедурата по-горе също така изисква първо да се опитате да се cвържете с нас, за да се опитаме да намерим решение на вашия проблем, преди да подадете жалба.

За Нас

International Fact-Checking Organization Meta Third-Party Fact Checker

Lead Stories е уебсайт за проверка на факти, който винаги търси най-новите неверни, подвеждащи, измамни или неточни истории, видеоклипове или изображения, които са станали вайръл в интернет.
Забелязали сте нещо? Информирайте ни!.

Lead Stories е:


Най-Четени

Най-Нови

Споделете вашето мнение