Кодекс на принципите | Lead Stories

Lead Stories е утвърдена организация, подписала Кодекса на принципите на Международната мрежа за проверка на факти (IFCN) и всяка година спазването на тези принципи се проверява от оценител на IFCN. Ако искате да съобщите за неспазване на IFCN кодекса от Lead Stories, може да го направите тук (забележка: ако искате да обжалвате проверка на факти, трябва да го направите чрез нашата страница за контакт). Ние сме в процес на кандидатстване, за да подпишем кодекса на Европейската мрежа за стандарти за проверка на фактите.

По-долу са основните задължения според IFCN кодекса и повече информация как Lead Stories спазва тези задължения:

ПРИНЦИП ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И ЧЕСТНОСТ

Ние проверяваме твърденията, като използваме един и същ стандарт за всяка проверка на факти. Ние не сме пристрастни към никоя страна в проверката на факти. Ние следваме един и същ процес за проверка на факти и оставяме доказателствата да диктуват нашите заключения. Ние не защитаваме и не заемаме политическа позиция по въпросите, които проверяваме.

В Lead Stories търсим злонамерена актуална дезинформация, за да проверим фактите, независимо от идеологическия уклон или пристрастия (ако има такива) и използваме същия процес и формат за всяка статия с проверка на факти. Може да прочетете повече за процеса тук.

За читатели, които се интересуват от проверки на факти, които са от полза (или вреда) само на една от страните в политическия дебат в САЩ, ние предлагаме Червен канал и Син канал, които съдържат проверки на факти, които вероятно ще им допаднат, но се надяваме, че ще проявят интерес и към цялостното съдържание.

Никой от нашите автори или редактори не е член на политически партии, понастоящем не подкрепя партии или политически кандидати и не е правил дарения на политически организации, докато има договор с нас, и ги молим да се въздържат от това. Също така ги молим да се въздържат от застъпничество за или против каквито и да е политически позиции по каквито и да било въпроси (освен за прозрачност и точност в публичния дебат). За целта, ние проверяваме информацията от Федералната избирателна комисия (FEC) и социалните медии.

Предлагаме търговски достъп до нашия Trendolizer™ енджин. На всички потребители се предлагат едни и същи условия, включително клауза в Общите условия, която изрично казва, че използването на Trendolizer™ не предоставя никакво влияние, привилегия или право на мнение относно нашата редакционна работа. (виж бележката в раздел „За Нас"). Таксите на Trendolizer™ умишлено се поддържат ниски, за да се гарантира, че индивидуалните потребителски такси не надхвърлят малка част от общия ни бюджет. Това намалява възможността потребителите да имат влияние върху нас, заплашвайки да закрият акаунта си.

Lead Stories не е под редакционния контрол на държава, политическа партия или личност и не се фокусира върху една конкретна политическа партия или страна от политическия спектър.

Lead Stories не наема лица, които са платени от или изпълняват конкретна роля в политическа партия, правителство или компания под прякото ръководство на политическа партия или правителство и няма да моли или съветва читателите си да гласуват за каквито и да било политически партии, кандидати за обществени длъжности или политики, различни от тези, които имат отношение към проверката на факти.

Lead Stories не сключва никакви споразумения или партньорства с политически партии и ще обърне внимание на всеки основателен конфликт на интереси или политически пристрастия от експерти или организации, които са цитирани или използвани в публикациите.

Lead Stories предупреждава служителите си да не правят политически изявления от името на организацията и да не приемат никакви подаръци, услуги или облаги в работна среда, които надхвърлят обичайните социални норми на учтивост.

ПРИНЦИП ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

Искаме нашите читатели да имат възможност да проверят нашите открития. Предоставяме всички източници достатъчно подробно, така че читателите могат да минат през нашия работен процес сами, освен в случаите, когато личната сигурност на източника може да бъде компрометирана. В такива случаи предоставяме възможно най-много подробности.

Когато е възможно, винаги оставяме линк към статиите или публикациите, които обсъждаме, така че нашите читатели могат да ги прегледат сами. Ако смятаме, че има риск сайтът или страницата да бъдат свалени или променени, понякога използваме archive.org, за да осигурим достъп до моментна снимка на материала, по начина по който е изглеждал във времето, когато сме писали статията.

Ако използваме онлайн ресурси, за да проверим едно твърдение, ние включваме линк към тези източници в статията.

Когато използваме хора или организации като източник, ще споменем откъде идва информацията (или от кого не сме получили отговор).

ПРИНЦИП НА ПРОЗРАЧНОСТ НА ФИНАНСИРАНЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА

Ние сме прозрачни относно нашите източници на финансиране. Ако приемаме финансиране от други организации, гарантираме, че финансиращите нямат влияние върху заключенията, до които достигаме в нашите материали. Описали сме подробно професионалния опит на всички ключови фигури в нашата организация и сме обяснили нашата организационна структура и правен статут. Ние ясно сме посочили начина, по който читателите могат да комуникират с нас.

Lead Stories разчита главно на приходи от партньорството си с Facebook за проверка на факти от трети страни, консултантска работа и приходи от продажба на достъп до Trendolizer. Lead Stories е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Колорадо . Прочетете повече информация за нас, финансирането и авторите на страница За Lead Stories. Може да се свържете с нас по телефон и имейл, всички контакти ще намерите тук.

ПРИНЦИП ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА МЕТОДОЛОГИЯТА

Ние обясняваме методологията, която използваме, за да селектираме, проучим, напишем, редактираме, публикуваме и коригираме нашите проверки на факти. Ние насърчаваме читателите да ни изпращат твърдения за проверка на факти и сме прозрачни относно това защо и как ги проверяваме.

Може да прочетете повече за това какъв е нашият процес на работа тук. Ако имате препоръка или искате да ни предложите материал за проверка, моля, уведомете ни чрез страницата за контакти.

ПРИНЦИП ЗА ОТКРИТИ И ЧЕСТНИ КОРЕКЦИИ

Ние публикуваме нашата политика за корекции и я следваме стриктно. Ние коригираме ясно и прозрачно в съответствие с нашата политика за корекции, като се стремим, доколкото е възможно, да гарантираме, че читателите виждат коригираната версия.

Може да прочетете нашата политика за корекции тук и да видите страницата ни за корекции тук.

За Нас

International Fact-Checking Organization Meta Third-Party Fact Checker

Lead Stories е уебсайт за проверка на факти, който винаги търси най-новите неверни, подвеждащи, измамни или неточни истории, видеоклипове или изображения, които са станали вайръл в интернет.
Забелязали сте нещо? Информирайте ни!.

Lead Stories е:


Най-Четени

Най-Нови

Споделете вашето мнение